Viktorka ide do škôlky

Autor: Monika Kovalčíková Ondrejková
Ilustroval: Mária Nováková
Počet strán: 64
Spotrebiteľská cena: 5,00 €

Cena pre Vás: 4 €

Určené deťom predškolského veku

Všetky texty sa viažu na aktivity, ktoré deti robia v škôlke (učíme sa zdraviť, púšťame šarkana, organizujeme tekvičkovú slávnosť) a súvisia s jeseňou (zber a zaváranie ovocia, odlet sťahovavých vtákov). Viktorku sprevádza jej psík Rex, s ktorým sa delí o všetky zážitky zo škôlky. V knižke sú maľovanky, pesničky (aj s notovým materiálom) i ďalšie kreatívne úlohy pre deti.