Lucia Zajac Valová

Lucia Zajac Valová 

Po ukončení vysokej školy sa naďalej venuje výtvarnej tvorbe. Orientuje sa prevažne na kresbu, fotografiu a textilnú tvorbu. Žije v Bratislave spolu s manželom a dvojičkami Karlou a Paulou.