Igor Navrátil

Igor Navrátil

Prekladateľ z anglického a francúzskeho jazyka