Daniel Hevier

Rok narodenia: 1955

Vzdelanie:

Do základnej školy a do gymnázia chodil v Prievidzi. Po maturite roku 1974 študoval estetickú výchovu a slovenský jazyk na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.

Zamestnanie:

Už počas vysokoškolského štúdia začal pracovať ako redaktor literárnej redakcie Slovenského rozhlasu v Bratislave. V rokoch 1982 - 1989 pôsobil ako profesionálny spisovateľ v slobodnom povolaní. V rokoch 1989 - 1992 pracoval ako šéfredaktor vydavateľstva Mladé letá. V roku 1991 založil vlastné vydavateľstvo Hevi, v ktorom vyšlo viac ako 100 titulov.

Tvorba:

Daniel Hevier básnicky debutoval v roku 1974 zbierkou poézie Motýlí kolotoč. Je autorom takmer stovky kníh poézie a prózy pre deti i dospelých, esejí, píše básne pre deti, rozprávky, venuje sa prekladom, autorským antológiám. Viaceré jeho knihy boli preložené do cudzích jazykov. Je členom slovenského PEN klubu.
Daniel Hevier sa do dejín slovenskej populárnej hudby zapísal ako textár. Je autorom viacerých známych textov piesní. Z jeho pera vyšli texty pre skupinu Team (Pieseň pre nesmelých, Severanka, Držím ti miesto), ale aj pre skupinu Avion Františka Grigláka.
Píše tiež divadelné a rozhlasové hry, libretá muzikálov, filmové a televízne scenáre, scenáre pre multimediálne projekty, spolupracuje s rozhlasom, televíziou, prekladá z angličtiny.
Žije v Bratislave-Petržalke.

V Trio Publishing mu vyšli nasledovné tituly:

 • Heviho Diktátor (3. vydanie, 2011)
 • básnická skladba Vianočná pošta, ktorá získala Cenu ministra kultúry za rok 2011 a ocenenie Najlepšia kniha zimy v súťaži, ktorú organizuje Bibiana
 • TEAM/Príbeh hudobnej legendy (2012), spolu so synom Danielom Jr.
 • O.K.mihy (autor Ondrej Kalamár, 2012) - ilustrácie
 • Ako sa fotografuje vietor (2012)
 • KR.V alebo KRAJINA V. čiže KRÁĽOVNÁ VIKTÓRIA (2012), spolu s deťmi s diagnózou hemofílie.
 • Vypadnuté z O.K. (autor Ondrej Kalamár, 2013) - ilustrácie
 • Vnútrozem (2014)
 • Svet zachránia rozprávky (2014)
 • Tajné dejiny bielej kaligrafie (2015)  cena Krištáľové krídlo - 2016
 • S deťmi sa dá dohodnúť (2015)
 • Buvibásničky (2016)
 • Abecedárik (2017)
 • Chymeros. Stopy vedú do temnoty (2017)
 • tak takéto básne píše hevier (2018)
 • Manuál na údržbu oblakov (2019)