Timotea Vráblová

Timotea Vráblová

Žije v Bratislave. Ako literárna vedkyňa pôsobí v Ústave slovenskej literatúry SAV, kde sa venuje staršej slovenskej  literatúre 17. – 18. storočia a detskej literatúre. Prednáša detskú literatúru a psychológiu detského diváka na Katedre bábkarskej tvorby VŠMU v Bratislave. Pravidelne recenzuje detskú knižnú tvorbu. Venuje sa projektom na podporu čítania detí. Je autorkou viacerých vzdelávacích projektov: Cestou ku knihe realizovaný v detských HEVIkluboch, projekt Dávid  - projekt bilingválneho vyučovania, Čaj o piatej podľa rozprávky realizovaný v kaviarni Radnička. Lektoruje semináre a workshopy tvorivého čítania a písania doma i v zahraničí. Je zakladateľkou festivalu Knižné hody, ktorý sa uskutočňuje na rôznych miestach na Slovensku a v roku 2009 aj v Štrasburgu. V rokoch 2009 – 2010 spolupracovala so Slovenským rozhlasom pri tvorbe relácií Con amore  (téma lásky v slovenskej poézii 17. – 18. storočia) a Malý školský rok (relácia zameraná na detskú literatúru a na budovanie zručností čítania s porozumením). Autorsky spolupracuje s vydavateľstvom Trio Publishing na tvorbe príručiek Čítanie s porozumením vo vydavateľskom projekte Analfabeta Negramotná.

Od roku 2010 pôsobí ako prezidentka Slovenskej sekcie Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY) a od roku 2012 pracuje aj vo Výkonnom výbore IBBY.