Peter Sorát

Rok narodenia: 1974

Peter Sorát, človek, ktorý padol na dno spoločnosti, nevzdal sa a vyhrabáva sa von. Vyštudoval EBF UK v Bratislave a ako sám o sebe tvrdí je pouličný psychológ, akási bútľavá vŕba.

Jeho jediným záujmom je samotný život. Osobne distribuuje svoju knižku Pouličný diviak (Trio Publishing, 2012). Predávanie vlastnej tvorby ho napĺňa, rád trávi chvíle zodpovedaním otázok od svojich čitateľov, s ktorými nemá problém kedykoľvek „pokecať".