Inka Hermanová-Martinová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok narodenia: 1954

Vzdelanie: angličtina-slovenčina na FFUK v Bratislave

Zamestnanie: Je zamestnaná v Literárnom informačnom centre a má na starosti propagáciu slovenskej literatúry a slovenských autorov v zahraničí, najmä v anglofónnej oblasti, ale aj v arabských krajinách. Popritom rediguje najmä prekladové a pôvodné tituly rôznych žánrov od detských kníh cez beletriu až po populárno-náučnú literatúru.

Tvorba: Prekladá z angličtiny a češtiny všetky žánre okrem poézie a odbornej literatúry.

Čo má rada: Najviac sa teší z úzkeho a vrúcneho kontaktu so svojimi blízkymi (sem patria aj kamarátky, kamaráti a mnohí spolupracovníci), zo svojich zvierat (psa a mačky) a zo záhrady.

Pre Trio Publishing preložila Spiace mesto a Spiacu spravodlivosť od Martina Vopěnku.