Ján Uličiansky

Rok narodenia: 1955

Vyštudoval dramaturgiu a réžiu bábkového divadla na DAMU v Prahe. Sedem rokov sa profesionálne venoval réžii v bábkovom divadle. Pôsobí ako vysokoškolský pedagóg a vedúci Katedry bábkoherectva na VŠMU v Bratislave. Dlhé roky bol prezidentom slovenskej sekcie IBBY. Žije v Bratislave.

V roku 1981 debutoval knižkou autorských rozprávok Adelka Zvončeková ktorou podstatným spôsobom ovplyvnil vývoj modernej autorskej rozprávky v slovenskej literatúre pre deti a mládež. Predstavil sa ako znalec umeleckého jazyka, ktorý majstrovsky synchronizuje so zákonitosťami detskej logiky. Vo svojich knihách sa venuje predovšetkým detskej túžbe po láske a porozumení, pocitu nepatrnosti a osamelosti, ale aj schopnosti detí vytvárať z každodenných obyčajných vecí veci neobyčajné. Pointy, ktoré završujú jednotlivé rozprávky, majú silný etický a detskému vnímaniu primeraný filozofický podtext.

 

Literárna tvorba - dráma

Bábkové hry:

Čáry Máry Fuk (1978)

Tik Tak (zborník piatich bábkových hier, 1980)

Janko Pipora (1983)

Radúz a Ľudmila (1984)

Bohatier Kremienok (1986)

Peter Kľúčik (1996)

Prípad hrášok (2004) 

Divadelné hry:

Alergia (1995)

Peter Pan (2004)

Veveričky (2007)

Kocúr na kolieskových korčuliach (2008)

Literárna tvorba - pre deti a mládež

Hádanky (1980)

Adelka Zvončeková (1981)

 Nedeľa (1987)

 Rozprávková torta (1990)

 Snehuliacke ostrovy (1990)

Máme Emu (1993)

Veverička Veronka (1996, 2008 pod názvom Veveričky)

Drak Plamienok (2000)

Pán Prváčik (2002)

Podivuhodné príbehy siedmich morí (2003)

Čarovný chlapec (2005)

Kocúr na kolieskových korčuliach (2006)

Rozprávky z palety. Osem farebných príbehov (2007, spolu s P. Palikom)

Malá princezná (2009)

Štyria škriatkovia a víla (2009)

Analfabeta Negramotná (2011)

Tajomstvo Čierneho Dvora (2012)

Literárna tvora - sceáristika

Obrus s monogramom (1999, televízna hra)

Literárna tvorba - rozhlasová tvorba

Aťa a jej priatelia (1974)

Tik Tak (1976)

Úplne malá balada (1976)

Väčšia polovica lásky (1978)

Golego (1984)

Krtko (1986)

Tretie zakončenie(1987)

Peter Kľúčik (1991)

Hrdinovia siedmich morí (1996)

Nedeľa (1999)

Čarovná chvíľa (2001)

Oriešková rozprávka (2002)

Prípad hrášok(2003)

Grécky cyklus (2004)

Ústa pravdy (2006)


OCENENIA

Prvá cena na Medzinárodnom festivale rozhlasovej hry pre deti a mládež OIRT (1977)

Prémia Slovenského literárneho fondu za knihu Adelka Zvončeková (1981)

Cena Vydavateľstva Mladé letá za knihu Snehuliacke ostrovy (1991)

Čestná listina IBBY – Sevilla za knihu Snehuliacke ostrovy (1991)

Cena Trojruža za tvorbu pre deti a mládež (1998)

Certifikát za nomináciu na Cenu H. Ch. Andersena (2004)

Zapísanie na Čestnú listinu IBBY za knihu Pán Prváčik (2004)

Ceny v oblasti bábkového divadla, rozhlasovej a divadelnej tvorby

 

V našom vydavateľstve vyšli:

Analfabeta Negramotná (2011) a Tajomstvo Čierneho dvora (2012). Na rok 2013 pre nás Ján Uličiansky pripravuje knižku Kocúr Leonardo.