Rastislav Puchala

Rastislav Puchala (nar. 1972) sa narodil v Poprade, kde prežil svoje detstvo. Študoval v Báýratislave a v Ženeve. Ako kariérny diplomat pracoval na Ministerstve zahraničných vecí v Bratislave a na slovenskom veľvyslanectve v Ottawe. Neskôr odišiel pracovať do súkromného sektora, kde pôsobí dodnes. Knižne debutoval prekladmi ruského intuitivistického filozofa N. O. Losského (Filozofia intuitivizmu, 2000; O mystickj intuícii, 2004). V roku 2007 mu vyšla publikácia Platón a Augustín. Teleológia a teológia moci, ktorá sa zaradila medzi odporúčanú literatúru pri štúdiu starovekej filozofie a dodnes predstavuje jedinú monografiu na danú tému od slovenského autora. Do slovenskej literatúry vstúpil knihou Archa zmluvy, ktorá sa rok po  vydaní v r. 2020 dočkala druhého vydania pre jej čitateľský úspech i uznanie odbornej literárnej obce (podľa hodnotenia odbornej poroty sa stala Knihou roka Prešovského samosprávneho kraja). V roku 2021 mun vyšiel román Veža zo slonovej kosti. Autor žije a tvorí v malej podtatranskej obci Hôrka pri Poprade.